SK / ENG
SYM, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, Slovakia Kontakt | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Voľné miesta

Výberové konanie


+ poradenstvo a konzultácie pri výberovom konaní 
   spracovanie podkladov pre výberové konanie na základe 
   požiadaviek a existujúcich potrieb klienta na dodávateľa 
   vozového parku a služieb: 
   + operatívneho lízingu 
   + finančného lízingu 
   + správy vozového parku (auta vo vlastníctve klienta) 
   + priameho nákup vozidiel 
   + dodávateľská sieť servisných služieb 
   + poistenie, riadenie a likvidácia poistných udalosti