SK / ENG

SYM, s.r.o. 
Lermontovova 18, 811 05 Bratislava 
E-mail: sym@symplus.sk 
IČO: 35 861 487 
Zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka číslo 29206/B.
SYM, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, Slovakia Kontakt | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Voľné miesta

Igor Chachaľák
 
konateľ 
telefón: +421 903 238 206 
e-mail: igor.chachalak@symplus.sk 

Odborník s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 
operatívneho lízingu (OL) a fleet expert, ktorý pôsobil: 
+ 7 rokov ako riaditeľ operatívy v spoločnosti 
   Lease Plan Slovakia poskytujúcej OL – 1. na trhu 
   (v čase pôsobenia) 
+ 4 roky ako konateľ spoločnosti UniCredit 
   Fleet Management poskytujúca OL – 4. na trhu 
+ 2 roky ako člen predstavenstva (CSO) v pobočke 
   zahraničnej banky Banco Banif Mais, S.A. 
   poskytujúca úverové produkty na vozidlá - 4. na trhu