SK / ENG
SYM, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, Slovakia Kontakt | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Voľné miesta

Odpredaj vozidiel


+ stanovenie predajnej ceny vozidla aukčným spôsobom 
+ stanovenie nadmerného opotrebenia vozidla 
+ porovnanie odpredajnej ceny vozidla s trhovou 
+ zabezpečenie odstavného miesta pre ukončené vozidlá 
+ prevzatie ukončeného vozidla a spísanie protokolu 
   o vrátení vozidla vodičom a jeho skutočnom stave 
   opotrebenia 
+ príprava na predaj (umytie, povysávanie, nafotenie), 
   zabezpečenie dokladov od vozidla (servisná knižka, 
   kľúče, …)