SK / ENG
+ návrh optimalizácie SLA resp. návrh novej SLA 
+ návrh optimalizácie procesov správy vozového parku 
+ návrh doplnkových služieb, pripadne optimalizácie 
   existujúcich 
+ systém a riadenie ukončovania vozidiel a ich efektívny 
   odpredaj 
+ kalkulácia úspor - porovnanie kalkulácie TCO na základe 
   implementovaných návrhov a pôvodného TCO
SYM, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, Slovakia Kontakt | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Voľné miesta

Návrh riešenia


+ spracovanie návrhu riešenia s dôrazom 
   na optimalizáciu nákladov a efektívne využívanie 
   ľudských a finančných zdrojov 
+ návrh optimalizácie procesov a zodpovednosti 
   v rámci týchto procesov 
+ návrh štruktúry vozového parku na základe 
   skutočných potrieb spoločnosti 
+ návrh vhodného spôsobu financovania vozového parku 
+ návrh štruktúry dodávateľskej siete a kontrolných 
   mechanizmov 
+ manažment riadenia spotreby PHM 
+ systém riadenia a likvidácie poistných udalostí 
+ návrh resp. optimalizácia štruktúry dodávateľskej siete 
   (napr. servisné miesta – počet, geografické pokrytie, 
   rozsah služieb, fakturačné podmienky ap.)