SK / ENG
SYM, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, Slovakia Kontakt | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Voľné miesta

Fleet Audit


+ analýza stavu vozového parku a jeho potrieb 
+ analýza siete a štruktúry dodávateľov 
+ analýza zmlúv s dodávateľmi a overenie ich efektívnosti 
   a súladu s potrebami spoločnosti 
+ analýza rozsahu využívaných služieb 
   a efektívnosť/efektivita ich využívania 
+ analýza obsahu dodávateľských faktúr (servisných 
   nákladov), frekvencia faktúr, kolobeh a spôsob kontroly 
+ analýza aktuálneho stavu riadenia vozového parku, 
   organizačnej štruktúry a zodpovednosti jednotlivých pozícii 
   v rámci riadenia vozového parku 
+ výpočet aktuálnej TCO 
+ analýza interných/externých zdrojov - toky dokumentov, 
   aktuálne reporty a kontrolné mechanizmy 
+ analýza aktuálnej Car policy